Ettevõtte tutvustus

OÜ Kuusalu Soojus on Kuusalu vallale kuuluv kommunaalteenuseid pakkuv äriühing. 1991.aastal loodi Kuusalu valla poolt munitsipaalettevõte Sander, mis omakorda kujundati 1998.aastal ümber osaühinguks Kuusalu Soojus. Ettevõtte omakapital on 5,98 milj. eurot, varade maht 7,1 miljonit eurot ja 2017. aastal oli müügitulu 907 tuh. eurot.

Ettevõttele kuuluvad katlamajad koos kaugküttevõrguga Kuusalu ja Kolga alevikes; kanalisatsioonirajatised Kolgas, Kiius, Kuusalus, Valklas, Vihasool, Uuris ja Kolgakülas ning Kuusalu, Kolga, Valkla, Vihasoo, Uuri ja Kolgaküla reoveepuhastid. OÜ Kuusalu Soojus on vee-ettevõte Salmistu, Viinistu, Pärispea, Kaberla, Leesi ja Pudisoo külades. Ettevõttes töötab 11 inimest.

Teenused

Ettevõte pakutavateks teenusteks on soojusenergia ja joogivee tootmine ning jaotamine, reovee kanaliseerimine ja puhastamine. Lisaks selle teostatakse elanikele ja ettevõtetele oma valdkonnaga seotud teenustöid. Ettevõtte peamiseks tegevuspiirkonnaks on Kuusalu vald.