Ettevõtte tutvustus

Alajaotuses aktiivsed hanked on Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimise projektijuhtimise ja omanikujärelevalve hinnapakkumiste küsimine. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017.

Alajaotuses aktiivsed hanked on 50 ja 60 ie biopuhastite hinnapakkumiste küsimine. Pakkumine ei pea sisaldama paigaldust. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31.08.2017.

 

OÜ Kuusalu Soojus on Kuusalu vallale kuuluv kommunaalteenuseid pakkuv äriühing. 1991.aastal loodi Kuusalu valla poolt munitsipaalettevõte Sander, mis omakorda kujundati 1998.aastal ümber osaühinguks Kuusalu Soojus. Ettevõtte omakapital on 5,9 milj. eurot, varade maht 7,1 miljonit eurot ja 2016. aastal oli müügitulu 859 tuh. eurot.

Ettevõttele kuuluvad katlamajad koos kaugküttevõrguga Kuusalu ja Kolga alevikes, Kolga, Kiiu, Kuusalu, Valkla, Vihasoo ja Uuri asulate vee- ja kanalisatsioonirajatised ning Kuusalu, Kolga, Valkla, Vihasoo ja Uuri reoveepuhastid. OÜ Kuusalu Soojus on vee-ettevõte ka Salmistu, Viinistu, Pärispea, Kaberla ja Leesi külades. Ettevõttes töötab 11 inimest.

Teenused

Ettevõte pakutavateks teenusteks on soojusenergia ja joogivee tootmine ning jaotamine, reovee kanaliseerimine ja puhastamine. Lisaks selle teostatakse elanikele ja ettevõtetele oma valdkonnaga seotud teenustöid. Ettevõtte peamiseks tegevuspiirkonnaks on Kuusalu vald.